Generalforsamling i WIZO Danmark


Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 10. April 2019. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

DAGSORDEN

1.      FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN
2.      VALG AF DIRIGENT
3.      BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/ Dorrit Raiter
4.      BERETNING FRA
Basarudvalg v/ repræsentant fra udvalget
Kvinderådet v/ repræsentant
WIZO Walk v/ repræsentant fra arrangementsudvalget.
Arrangement v/ repræsentant fra Lechaim – gruppen
WIZO-bridge v/ repræsentant fra gruppen.

5.     FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE
v/ kasserer Lone Nachmann
6.      KONTINGENT. Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og 150 kr.
7.      FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
8.      VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Dorrit Raiter og Lone Nachmann.
Ora Oshri ønsker ikke længere at sidde i bestyrelsen. Der er derfor plads til et nyt medlem.
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du henvende dig til bestyrelsesformand Dorrit Raiter senest
tirsdag den 2. april 2019.
9.      VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
10.    VALG AF REVISOR
Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen.
11.     EVENTUELT
Ethvert medlem, der er à jour med kontingent for 2018, har stemmeret.

Log ind for flere detaljer