AFLYST -Generalforsamling i WIZO Danmark d. 5. maj 2020


Som de fleste af jer sikkert allerede ved er Det Jødiske Hus fortsat lukket
ned for afholdelse af arrangementer foreløbig frem til og med den 30. maj.

Derfor er WIZO Danmarks generalforsamling den 5. maj 2020 aflyst.

Meddelelse om en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen vil blive
udsendt, så snart vi ved, hvornår der igen kan lukkes op for større
forsamlinger i Det Jødiske Hus.

Årets Generalforsamling finder sted tirsdag d. 5. maj 2020. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Tilmelding er nødvendig senest den 30. april 2020 på wizo.dk@post.tele.dk eller på tlf. 2781 0100

WIZO Danmark indkalder til generalforsamling tirsdag den 5. maj 2020 kl. 19.00,

Det er muligt at spise sammen kl. 18.00 forud for generalforsamlingen.

Kom og hør om WIZO Danmarks projekter i Israel! Du kan få informationer fra projekter i vores institution Lotus i Karmiel og høre mere om det nye projekt, fritidsinstitutionen i Pardez Katz.

Dorrit vil i sin beretning fortælle om, vise videoer og billeder fra de projekter i Israel, som WIZO Danmark er involveret i.

 

DAGSORDEN

 1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN
 2. VALG AF DIRIGENT
 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/ Dorrit Raiter
 4. BERETNING FRA
  1. Kvinderådet v/ repræsentant.
  2. WIZO Walk v/ repræsentant.
  3. WIZO-bridge v/ repræsentant fra WIZO-bridgegruppen.
 5. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE

v/ kasserer Lone Nachmann

 1. KONTINGENT.

           Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og 150 kr.

 1. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
 2. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Karen Melchior, Karen Henriksen, Monica Salimanov og Ora Oshri. Karen Melchior, Karen Henriksen og Monica Salimanov genopstiller. Ora Oshri ønsker ikke at genopstille.

Der er plads til nye medlemmer. Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du henvende dig til bestyrelsesformand Dorrit Raiter senest mandag den 27. april 2020.

 1. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN           
  Dina Kviat Bergmann stiller op som suppleant til bestyrelsen.
 2. VALG AF REVISOR
  Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen
 3. EVENTUELT

Ethvert medlem, der er à jour med kontingent for 2019, har stemmeret.

NB: Den 20. april 2020 vil I få besked om, hvorvidt Generalforsamlingen kan gennemføres den 5. maj, eller om den vil blive udskudt til afholdelse på et senere tidspunkt.

Log ind for flere detaljer